Socialrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i mål ang LVU.

Kontakta mig för mer information, jag finns i Alingsås, Göteborg och Borås.

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i mål ang LVU (Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga). Min uppgift är då att tillvarata Dina intressen och att ge Dig stöd och råd under den process som följer. Det är förvaltningsdomstol som förordnar om offentligt biträde i mål angående LVU.


Kostnaden för det offentliga biträde betalas av staten. Du kan framställa önskemål om valet av offentligt biträde.

Brottmål

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Kontakta mig för mer information.

Familjerätt

Jag arbetar med familjerättsliga tvister i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge.

Kontakta mig

Har du några frågor eller vill rådfråga mig om vad som är möjligt inom ramen av mina verksamhetsområden, varmt välkommen.