Brottmål

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.

Kontakta mig för mer information, jag finns i Alingsås, Göteborg och Borås.

Uppdraget som målsägandebiträde innebär att jag företräder den som blivit utsatt för ett brott. Jag tar tillvara målsägandens intressen i målet och lämnar stöd och hjälp under förundersökningen och vid rättegången. I mitt uppdrag ingår bland annat att föra skadeståndstalan. Det är allmän domstol som förordnar målsägandebiträde om de anser att det finns behov av detta. Kostnaden för målsägandebiträdet ersätts av staten. Du kan framställa önskemål i fråga om valet av målsägandebiträde.


Särskild företrädare för barn utses av allmän domstol när det finns anledning att anta att ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående.

Som särskild företrädare övertar jag vårdnadshavarens roll under förundersökningen och eventuell efterföljande rättegång genom att föra barnets talan. I mitt uppdrag som särskild företrädare ingår bland annat att föra skadeståndstalan.

Familjerätt

Jag arbetar med familjerättsliga tvister i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge.

Socialrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i mål ang LVU (Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga).

Kontakta mig

Har du några frågor eller vill rådfråga mig om vad som är möjligt inom ramen av mina verksamhetsområden, varmt välkommen.