Familjerätt

Äktenskapsskillnad - Vårdnad - Boende - Umgänge

Kontakta mig för mer information, jag finns i Alingsås, Göteborg och Borås.

Familjerättsliga tvister

Jag arbetar med familjerättsliga tvister i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge. I familjerättsliga tvister kan Du beviljas rättshjälp eller använda Dig av Ditt rättsskydd som finns i Din hemförsäkring. Jag hjälper Dig med ansökan av detta.

Brottmål

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Kontakta mig för mer information.

Socialrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i mål ang LVU (Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga).

Kontakta mig

Har du några frågor eller vill rådfråga mig om vad som är möjligt inom ramen av mina verksamhetsområden, varmt välkommen.