Välkommen att kontakta advokaten Katarina Engström

En engagerad och erfaren advokat med inriktning på brottmål, familjerätt och socialrätt.


Kontakta mig idag!

Jag finns i Alingsås, Göteborg och Borås

Brottmål

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. 

Familjerätt

Jag arbetar med familjerättsliga tvister i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge.

Socialrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i mål ang LVU (Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga).

Om advokat Katarina Engström

  • Jur kand Stockholms universitet 1989
  • Tingsmeritering Alingsås tingsrätt 1989-1991
  • Biträdande jurist Malin Kjellbergs Advokatbyrå HB Alingsås 1991-1997
  • Advokat sedan 1995 och egen verksamhet sedan 1997

Länkar